Me
About
Gallery
Company
Girl


Projects
Ruby on Rails
Basecamp
Highrise
Backpack
Campfire
Ta-da List
Writeboard


More
Feed
Archives

October 24, 15:26

iBook display hacking

I'm running 1920x1440 on my 22" CRT and 1024x768 on the 12.1" TFT. I'm dragging windows back and forth between the screens (the small one is dominated by music and messengers). It's all happening from my Apple iBook. And it's indescribably cool.

It's all thanks to seven magical commands that some God of a hacker have discovered, which removes the limitation Apple put in place to prevent this.

They didn't want to make the iBook too good a deal, so you could only run a fixed 1024x768 on any external display. And it was just a mirror of the TFT.

And I understand why. The iBook really is too good a deal now. I don't think I'll be needing a desktop Mac after this. But almost equally important, I don't think I'll be needing my desktop PC much either.

Dog kan man ved at ændre nogle indstillinger i iBook'ens Open Firmware fjerne denne blokering.

Man skal starte på i Open Firmware ved at holde alt-o-f nede under opstart.

Skriv derefter følgende linier nøjagtigt som der står – inkl. mellemrum og citationstegn:

Retur betyder, at der skal trykkes på Retur tasten, og CTRL-C betyder, at man skal holde CTRL tasten nede, mens der trykkes på C

nveditRetur
" /" select-devRetur
00000000 " graphic-options" get-my-property 2drop !Retur
CTRL-C
nvstoreRetur
setenv use-nvramrc? trueRetur
reset-allRetur

Den sidste kommando vil genstarte iBook'en, og man skulle nu gerne kunne benytte to skærme i både Mac OS 9 og Mac OS X.

Tippet skulle også gerne virke på en 17" TFT iMac, men det er ikke testet.

Opdatering
Udover at man nu kan benytte en ekstern skærm "korrekt", så understøtter iBook'en efter tippet opløsninger på op til 1920 x 1440 i (afhængig af den eksterne skærm) og frekvenser på over 75 Hz på den eksterne skærm.

Advarsel!
Tippet virker kun testet på iBooks med Radeon, og mediamac.dk anbefaler ikke, at man prøver på andre iBook modeller, da de i værste tilfælde holder op med at virke.

mediamac.dk pådrager sig heller ikke ansvaret, hvis noget skulle gå galt.

Dog kan Open Firmware sættes tilbage til standard ved at starte op i Open Firmware og skrive set-defaults efterfulgt af et tryk på Retur.


Challenge by Rasmus on October 25, 11:50

Not relevant at all, but I just love this.